2016-2017 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu

-Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesi amacıyla; -Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin görevlendirme onaylarının koordinasyon kurullarınca alınarak tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulması, -Tercih danışmanlığı komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücret çizelgelerinin komisyon başkanları tarafından düzenlenerek İlçe Koordinasyon Kurullarına gönderilmesi, -Ek ders ücret çizelgelerinin İlçe Koordinasyon Kurullarınca öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi, -Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ilgi Genelgenin 13.

21 Nisan 2017 Cuma, 20:17

-Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesi amacıyla; -Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin görevlendirme onaylarının koordinasyon kurullarınca alınarak tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulması, -Tercih danışmanlığı komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücret çizelgelerinin komisyon başkanları tarafından düzenlenerek İlçe Koordinasyon Kurullarına gönderilmesi, -Ek ders ücret çizelgelerinin İlçe Koordinasyon Kurullarınca öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi, -Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ilgi Genelgenin 13. maddesi gereğince tahakkuk ettirilmesi, -Ekte yer alan 2016-2017 Tercih Danışmanlığı Kılavuzunun İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından Tercih Danışmanlığı Komisyonlarına ulaştırılmasının sağlanması hususunda;

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir